Meet Bonny

3/31/2016


I absolutely love animals and think that people can actually learn a lot from them. Animals are trully gorgeous creatures. As many of you may or may not know I am a dog person. I've never liked cats as much as dogs. Cats have this weird sneaky/tricky character I don't like what so ever. Dogs feel more close, more friendly and definitely are more interesting. Dogs rock! I have a pet dog called Bonny and today you are going to meet her. The reason why I actually decided to dedicate one post to Bonny (besides her being one of my favorite creatures on the face of earth) is that our story is (at least in my opinion) really interesting. This is our story...
_______________________________________________________________________________________

Apsolutno obožavam životinje i mislim da ljudi mogu jako puno učiti od njih. Životinje su predivna bića. Možda znate, a možda i ne da sam velika obožavateljica pasa. Nikada nisam voljela mačke koliko i pse. Mačke mi imaju nekakav podmukli/prevrtljivi karakter koji mi se nikako ne sviđa. Psi su mi nekako prisniji, više prijateljski nastrojeni i svakako puno zanimljiviji. Ma psi su zakon! Također imam i psa, zove se Bonny, a danas ćete ju upoznati. Razlog zbog kojeg samo uopće odlučila posvetiti jedan post Bonny (osim što mi je ona jedno od najdražih stvorenja na kugli Zemaljskoj) je da je naša priča zapravo (bar meni) vrlo zanimljiva. Ovo je naša priča...The story begins back in 2009 when I was nine years old. My teacher at the time and entire class (including me) went on a little tour around our city (Zagreb). I remeber having amazing time with my friends but there is one thing I remeber in particular. Our tour guide told us who ever wants can take a coin, make a wish, throw coin in Manduševac, and, if the storys were true, our wish would come true. Not a lot of us decided to do it but I did. I took a coin, made a wish and throw it in Manduševac. We continued our tour around the city.

 About a year later our close friends and family members told us they were having puppies in just about a few weeks and, since we wanted a dog for a very long time, they can give us one puppy (when I say we I mean my family and I). The only thing we had to do is convince dad to get a dog. When he finally agreed I was so happy the words can't even describe how much.

We got her around my birthday so my dad told me she is going to be my birthday present (this sure as hell is the best birthday present ever :D). We went to their house to pick her up. I was the first one to hold her and I instantly fell in love with her. She was the tiniest and cutest out of all the other puppies. We decided to name her Bonny. After that a few weeks passed, she adapted so well and became a part of our family. One day when I was playing with her I noticed that next to the teeth that is often peeking out of her mouth (which I find soo cute) there is one more teeth that didn't grow properly. That teeth she still has to this day and it doesn't bother her at all but guess what... I have a teeth growing that way on the same part of the mouth as she does! That's when I remebered 3rd grade and Manduševac. The wish I made was to get a puppie as a birthday present for one of my upcoming birthdays. She was my wish and she came true. I couldn't believe it because I almost completely forgot about my wish. I think that this teeth is a sign to distinguish her as the puppie I wished for.

_____________________________________________________________________________


Priča počinje 2009. godine kada sam imala 9 godina. Moja tadašnja učiteljica i cijeli razred (uključujući mene) smo išli u obilazak našeg grada (Zagreba). Sjećam se da mi je bilo jako lijepo sa prijateljima, ali ima nešto čega se posebno sjećam. Naš vodič nam je rekao da, tko god želi, može uzeti novčić, zaželjeti želju i baciti novčić u Manduševac i, ako su priče bile točne, želja će nam se ispuniti. Nije puno nas odlučilo to napraviti no ja jesam. Uzela sam novčić, zaželjela želju i bacila novčić u Manduševac. Potom smo nastavili naš obilazak grada.

Nakon otprilike godinu dana naši bliski prijatelji, a ujedno i članovi obitelji su nam rekli kako će imati štence kroz nekoliko tjedan i da nam, s obzirom da smo mi već dugo željeli psa, mogu pokloniti jedno štene (kad govorim u množini mislim na moju obitelj i mene). Jedino što smo još trebali napraviti je bilo nagovoriti tatu. Kada je napokon pristao bila sam toliko sretna da to riječima nemogu opisati.

Dobili smo je oko mog rođendana pa je tata rekao da će to biti moj rođendaski poklon (mislim da je ovo najbolji rođendanski oklon ikad :D). Otišli smo po nju, prva sam ju primila u ruke i odmah se zaljubila. Bila je najsitnija i najslađa od svih drugih štenaca. Odličili smo da će se zvati Bonny. Od tog dana prošlo je nekoliko tjedana, ona se super prilagodila i postala dio naše obitelji. Jedan dan kada sam se igrala s njom primjetila sam da, pored zuba koji joj često zna izviriti iz usta (što je meni strašno slatko), ima još jedan zubić koji malo nepravilo raste. Taj zubić ima i dan danas i ne stvara joj nikakve probleme, ali pogodite što... i ja imam zub koji isto tako raste na istoj strani usta kao i ona! Tada sam sve povezala i sjetila se trećeg razreda i Manduševca. Moja želja je bila da za jedan od svojih nadolazećih rođendana dobim štene. Ona je bila moja želja i ona se ostvarila. Isprva nisam mogla vjerovati jer sam govoto zaboravila na tu svoju želju. Mislim da je taj zub znak koji mi govori da je upravo ona taj pas kojeg sam zaželjela. 


I don't consider her just a dog or just a pet. She is a family member. I love her as much as I love my brothers. Sometimes I like to say she is the sister I never had but always wanted :D (I however don't want sister anymore :D). Her name fits her perfectly! She is very cute and playfull but also pretty much a princess- a very spoiled one. We all like to treat her that way not gonna lie. Some of her favorite activites include sleeping, eating, sleeping, going on a walkies and sleeping. :D Bonny is also the carriest dog I know. Whenever any of the family members is sick she is going to lay next to that person and not even going to eat until she sees you're feeling better. She is very connected with all of us.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ne smatram ju samo psom ili samo kućnim ljubimcem, ona je dio obitelji. Volim je jednako koliko volim i svoju braću. Ponekad znam reći da je ona moja sestra koju sam uvijek željela, a nikada imala :D (iskreno, sada više ni ne želim sestru :D). Ime joj apsolutno odgovara. Jako je slatka i zaigrana, ali i prava princeza, jako je razmažena. Svi smo ju doduše razmazili. Najdraže aktivnosti su joj spavanje, jedenje, spavanje, odlaženje i šetnju i spavanje. :D O da, i maženje naravno. Bonny je ujedno i najbrižniji pas kojeg znam. Kad god je netko u obitelji bolestan ona se legne do te osobe i neće čak ni jesti dok ne vidi da ti je bolje. Jako je vezana za nas.


Bonny also has epilepsy. The worst thing for me is when I see her having seizure, my heart just breaks for her. We however learned how to handle the situtation when it happens and that is the most important thing. Besides having epilepsy she also has parted palate, it's basically parted down the middle but it doesn't cause her any bigger problems. In case you're wondering Bonny is a Brussel Griffon, 6 years old and weights 3 kilos. And just when you think you know everything about her there is even more. :D Oh, and of course cuddling. Since she has a flat snout and parted palate she has difficulties with drinking water from a bowl like any other dog so she drinks is from a water bottle made for rabbits and it functions really really good. I told you she was a special dog. :D
_______________________________________________________________________________________

Bonny ima epilepsiju. Najgora stvar mi je kad ju vidim da ima napad, srce mi se slama. Ali naučili smo kako se nositi sa time kada se dogodi i to je najbitnije. Osim epilepsije Bonny ima i razdjeljeno nepce. Nepce joj je raspolovljeno po sredini, ali to joj ne stvara neke veće probleme. Ako ikoga zanima Bonny je briselski grifon, ima 6 godina, a teži 3 kile. I baš kada mislite da znate sve o njoj- ipak ne znate. :D S obzirom da ima raspolovljeno nepce i ravnu kratku njušku ne može piti iz normalne posude za vodu jer se zna zagrcnuti pa pije iz bočice za vodu namjenjene zečevima i to funkcionira odlično. Rekla sam vam da je poseban pas. :D


I hope you enjoyed reading this post as much as I enjoyed writting it. I know it's definitely a bit different than anything I ussualy post but I really wanted to share a little something about this gorgeous creature with you. If you have any questions about Bonny you'd like to ask me feel free to leave them in comments below. :)
_____________________________________________________________________________

Nadam se da ste uživali čitati post onoliko koliko sam ga ja uživala pisati. Znam da je ovo nešto malo drugačije od onoga što obično objavljujem no baš sam htjela podijeliti sa vama nešto o ovom divnom stvorenju. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi Bonny slobodno ih ostavite u komentarima. :)
How did you like our little story? Do you have a pet?

Kako vam se sviđa naša pričica? Imate li vi kućnog ljubimca?


Lara

You Might Also Like

5 komentari

Subscribe